ตัวอย่างงานพิมพ์รายงานประจำปี – รายงานผล Integrity and Transparency Assessment Report 2021

ตัวอย่างงานพิมพ์รายงานประจำปี รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่ม 4 (Integrity and Transparency Assessment Report 2021)

เสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ช ดำเนินการโดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด ผลิตงานให้

สนใจสอบถามงานพิมพ์ได้ที่ 

  • คุณอ้อย 081-899-7133
  • คุณเป้า 089-983-7415
  • Email: mkt@siamprint.co.th
  • LINE@: @siamprint