ตัวอย่างงานพิมพ์รายงานประจำปี – รายงานการอภิปราย

ตัวอย่างงานพิมพ์รายงานประจำปี รายงานการอภิปราย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 4

เสนอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริดแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด ผลิตงานให้

สนใจสอบถามงานพิมพ์ได้ที่ 

  • คุณอ้อย 081-899-7133
  • คุณเป้า 089-983-7415
  • Email: mkt@siamprint.co.th
  • LINE@: @siamprint