ทำความรู้จักกับ “ระยะตัดตก” ในการจัดทำไฟล์สำหรับพิมพ์ มีสำคัญอย่างไร

การจัดทำไฟล์สำหรับพิมพ์  จำเป็นต้องมีการเว้นระยะสำหรับทำตัดตก  เพื่อเผื่อระยะความคลาดเคลื่อนของการตัดกระดาษ  โดยเฉพาะงานพิมพ์ที่มีพื้นหลังเป็นสีสันหรือลวดลายชัดเจน เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วนำไปตัด หากไม่มีการเผื่อขอบระยะตัดตกไว้ องค์ประกอบของภาพในงานจะถูกตัดขาด ทำให้ดูไม่สวยงาม

การตัดตกงานพิมพ์ประกอบไปด้วยระยะตัดตก (Bleed) และระยะห่างจากขอบกระดาษหรือระยะปลอดภัย (Margin) โดยมีค่าระยะมาตรฐานที่นิยมใช้เท่ากันคือ 3 มม.

ระยะตัดตก (Bleed)

จุดเริ่มต้นของระยะตัดตกจะอยู่ที่เส้นขอบกระดาษจริงและจะถัดออกไปจนถึงพื้นที่ด้านนอกของงาน โดยพื้นที่ในส่วนนี้จะถูกตัดทิ้งไป หากในไฟล์งานมีพื้นหลังหรือลวดลายกราฟฟิก จะต้องวางพื้นหลังหรือลวดลายกราฟฟิกให้เต็มไปจนถึงระยะตัดตกงาน เช่นเดียวกันกับงานที่มีพื้นหลังเป็นพื้นสี จะต้องเทสีพื้นหลังให้เกินออกไปจากขอบงาน 3 มม. เพื่อไม่ให้ชิ้นงานมีสีขาวของเนื้อกระดาษแทรกเข้ามาหากเครื่องตัดกระดาษตัดเคลื่อนเกินชิ้นงานออกไป

ระยะห่างจากขอบกระดาษหรือระยะปลอดภัย (Margin)

สำหรับระยะห่างจากขอบกระดาษหรือระยะปลอดภัยจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เส้นขอบกระดาษจริงถัดเข้าไปจนถึงพื้นที่ด้านในของงาน เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากการถูกตัดโดยเครื่องตัดกระดาษ จึงใช้เป็นพื้นที่สำหรับวางข้อความและกราฟฟิกที่สำคัญ รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ภาพประกอบ โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ โดยจะต้องวางให้ห่างจากขอบชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 3 มม. เพื่อไม่ให้ถูกตัดขาดในกรณีที่เครื่องตัดกระดาษตัดเคลื่อนกินชิ้นงานเข้ามา

สำหรับงานที่มีกรอบภาพหรือมีดีไซน์เป็นเส้นขนานกับขอบชิ้นงาน หากเว้นระยะกรอบน้อยเกินไป เมื่อนำไปตัดจะเห็นได้ชัดเจนว่ากรอบแต่ละด้านมีความหนาไม่เท่ากันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของเครื่องตัดกระดาษ จึงควรเว้นระยะกรอบเผื่อไว้ให้มากกว่าปกติ เพื่อกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการตัดนั่นเอง

โดยตลอดมา สยามพริ้นท์ ได้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะต่างๆ ทั้ง เทคนิค และระบบการพิมพ์  เพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบโจกย์ลูกค้ามากที่สุด  เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพเชื่อมั่นในศักยภาพของเราในฐานะผู้ผลิตสิ่งพิมพ์คุณภาพแบบครบวงจร เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการผลิตหนังสือชั้นนำในตลาดด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://siamprint.co.th