หนังสือ นิตยสาร

งานพิมพ์หนังสือ งานพิมพ์นิตยสาร มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือความรู้ หนังสืออ่านเล่น หนังสือคู่มือ นิตยสารต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการพิมพ์หนังสือ พิมพ์นิตยสาร สามารถเลือกขนาด A3 A4 A5 จะใช้กระดาษแบบไหน รวมถึงการเลือกใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษ และสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้า รวมไปถึงการเข้าเล่ม ซึ่งสามารถเข้าได้แบบไสกาว มุงหลังคา เย็บกี่ไสกาว เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเทคนิคการเพิ่มความพิเศษได้ อย่างการเคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน แบบด้าน เคลือบวานิช เคลือบ Spot UV ได้ตามต้องการ

ตัวอย่างงาน พิมพ์นิตยสาร