แคตตาล็อก

แคตตาล็อก เป็นสื่อในการแสดงรายการสินค้า ราคาที่หลากหลายรวมอยู่ด้วยกัน และใช้ในการส่งเสริมการขายด้วย ซึ่งในแคตตาล็อกจะมีภาพสินค้า คำบรรยายประกอบต่าง ๆ ทำให้การจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ขนาดงานที่นิยม ก็คือ กระดาษขนาด A4 และกระดาษขนาด A5 ในส่วนของกระดาษที่นิยมใช้ ได้แก่ กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน กระดาษถนอมสายตา (กรีนรีด) นอกจากนี้การเข้าเล่มทำได้หลายวิธี อย่างเช่น เย็บมุงหลังคา ไสกาว เย็บกี่ไสกาว ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความหนาของแคตตาล็อก

Siamprint Edit Image 1200x848px 2 04 - แคตตาล็อก