โปสเตอร์

โปสเตอร์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณางานพิมพ์ด้านเดียวเพื่อความสะดวกในการอ่าน โดยโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อทำให้สะดุดตาผู้รับสาร สามารถสื่อสารข้อมูลออกไปได้และยังใช้สอยได้หลายประการ ซึ่งข้อมูลในโปสเตอร์ควรมีตัวอักษรใหญ่เด่นชัด เพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล หรือข้อความคล้องจองกัน

และโปสเตอร์มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า งานแสดงศิลปะ งานดนตรี เป็นต้น ในการพิมพ์โปสเตอร์จะมีเทคนิคการเพิ่มความพิเศษเข้าไปด้วย อย่าง การตัดปลิว การเคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน การเคลือบวานิช จะทำให้โปสเตอร์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น