การเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือมีแบบใดบ้าง ?

การเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือ เป็นหนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและความคงทนในการเก็บรักษาหนังสือได้มากขึ้น ซึ่งการเข้าเล่มหนังสือก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้แต่ละแบบก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกเข้าเล่มหนังสือก็ต้องดูความเหมาะสมและการใช้งานของหนังสือนั้น ๆ ด้วย และในวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าการเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือมีแบบใดบ้าง ? แล้วแต่ละแบบจะมีวิธีการอย่างไร ไปดูกันเลย !

การเข้าเล่มแบบไสกาว

การเข้าเล่มหนังสือแบบไสกาว เป็นการเข้าหนังสือที่หนาประมาณ 70 หน้าขึ้นไป โดยการนำกระดาษมาเรียงซ้อนกันเป็นเล่มแล้วไสที่ด้านข้างของกระดาษให้เรียบ เพื่อที่เวลาทากาวทับลงไป กาวจะสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ดี ทำให้กระดาษยึดติดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าเล่มวิธีนี้จะทำให้หนังสือดูเรียบร้อย สวยงาม และราคาถูก แต่ถ้าเวลากางออกมาก ๆ หนังสือจะดีดกลับมาเหมือนเดิม และถ้ากางออกจนสุดจะทำให้หลุดได้ง่าย

การเข้าเล่มแบบเย็บกี่

การเข้าเล่มหนังสือแบบเย็บกี่ เป็นการเข้าเล่มจำนวนหน้าหนังสือมาก ๆ แต่การเข้าเล่มวิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร เพราะจะต้องแบ่งกระดาษออกมาเย็บแบบมุงหลังคาแยกเป็นเล่มย่อย ๆ แต่จะใช้ด้ายเย็บแทนการใช้ลวด จากนั้นจึงนำเล่มที่แบ่งย่อยไว้มาร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่แล้วนำปกมาหุ้มอีกที ทั้งนี้ในการเข้าเล่มแบบเย็บกี่จะให้ความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด แต่ราคาก็แพงมากที่สุดเช่นกัน

การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

การเข้าเล่มหนังสือแบบเย็บมุงหลังคา เป็นการเข้าเล่มจำนวนหน้าน้อย ๆ โดยการนำกระดาษมาพับครึ่งแล้ววางซ้อนกัน จากนั้นใช้ลวดเย็บตรงแนวพับจำนวน 2-3 ตัวแล้วแต่ความหนา ทั้งนี้ในการเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา จำนวนหน้าของหนังสือต้องไม่เกิน 80 หน้า

การเข้าเล่มแบบห่วง หรือแบบกระดูกงู

การเข้าเล่มหนังสือแบบห่วง หรือแบบกระดูกงู เป็นการเข้าเล่มแบบใช้ห่วง ซึ่งมีทั้งห่วงที่เป็นพลาสติก ลวด และเหล็ก ทั้งนี้ในการเข้าเล่มแบบห่วง หรือแบบกระดูกงู จะสามารถกางหนังสือออกได้จนสุด โดยที่หนังสือจะไม่หลุดหรือดีดกลับ

การเข้าเล่มแบบกาวหัว

การเข้าเล่มหนังสือแบบกาวหัว เป็นรูปแบบการเข้าเล่มหนังสือที่ง่ายมาก เพียงแค่นำกระดาษมาวางซ้อนกันเป็นเล่ม จากนั้นนำกาวมาทาบริเวณสันตรงหัวกระดาษ รอให้แห้ง ก็สามารถใช้งานได้ แต่การเข้าเล่มหนังสือวิธีนี้ไม่ได้เน้นความทนทานมาก เพราะต้องการให้ฉีกกระดาษออกใช้ได้ง่าย

รูปภาพ : pinterest.com