แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

Website Siamprint Share cataloging How should I start 01 - แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

แคตตาล็อก ถือเป็นหนึ่งในการตลาดที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากฝ่ายขายนิยมใช้ เพื่อเสนอรายละเอียดของสินค้า รวมไปถึงแคตตาล็อกยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า และบริการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มยอดขายได้จริง ซึ่งการทำแคตตาล็อกยังมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบรายละเอียดของสินค้า และบริการผ่านรูปเล่มที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม และใช้งานได้สะดวก และหากใครที่กำลังอยากจะทำแคตตาล็อกเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ ของการเริ่มทำหนังสือแคตตาล็อก มาฝากกันค่ะ !

เทคนิคการ ทำหนังสือแคตตาล็อก

1. จุดประสงค์การทำแคตตาล็อก

catalog 05 e1603795070169 - แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

การทำแคตตาล็อกมีจุดประสงค์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประกอบให้ sale ใช้ในการขายหรือแจ้งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าหรือนำเสนอด้านการบริการ ซึ่งถ้าเราทราบความต้องการของตนเองในการทำแคตตาล็อก ก็จะทำให้เริ่มต้นงานได้ง่ายขึ้น

 

2. แบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน

catalog 08 e1603795150264 - แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

การแบ่งประเภทหมวดหมู่ของสินค้า จะช่วยให้ง่าย และสะดวกในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นการออกแบบโดยใช้สีในการแบ่งหมวดหมู่สินค้าหรือใช้ประเภทกระดาษที่ต่างกัน เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. เน้นเนื้อหาที่สำคัญ 

catalog 03 e1603789978998 - แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

การทำแคตตาล็อกไม่จำเป็นต้องอัดเนื้อหาตัวหนังสือเข้าไป แต่ต้องวางข้อมูลอย่างเป็นระบบ และต้องนำเสนอเ  นื้อหาของแต่ละหน้าให้น่าสนใจ โดยการใส่เนื้อหาให้ตรงกับสินค้า เข้าใจง่าย ไม่ยาวจนเกินไป และบอกรายละเอียดที่สำคัญ

 

4. ใช้ภาพที่ดึงดูดความสนใจ 

catalog 06 e1603795370279 - แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

ภาพประกอบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แคตตลาล็อกดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรจะใช้ภาพที่สื่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และถูกต้อง นอกจากนี้สินค้าบางประเภทอาจต้องถ่ายหลายมุมเพื่อให้เห็นองค์ประกอบที่ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย

5. เพิ่มความทันสมัย

Catalog 04 1 728x485 - แชร์เทคนิคการทำหนังสือแคตตาล็อก ควรเริ่มต้นอย่างไร

การทำแคตตาล็อก นอกจากจะทำเป็นรูปเล่มเอกสารแล้ว ปัจจุบันยังสามารถทำไฟล์รวมสำหรับส่งให้ลูกค้าทางอีเมลหรือการทำเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งการทำแคตตาล็อก Online ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

การทำแคตตาล็อก ต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในทุกขั้นตอนต้องมีความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้แคตตาล็อกดูน่าสนใจ และทำให้การขายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการทำแคตตาล็อกต้องออกแบบให้สวยงาม เข้าใจง่าย และต้องมีคุณภาพด้วย