เจ้าของแบรนด์ต้องรู้! บนกล่องบรรจุภัณฑ์ ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง?

การทำกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดี นอกจากจะออกแบบให้สวยงาม มีคุณภาพ สามารถห่อหุ้มสินค้า และรักษาคุณภาพของสินค้าได้ดีแล้ว ข้อมูลบนกล่องบรรจุภัณฑ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่จะซื้อคือสินค้าอะไร มีส่วนผสมอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลบนกล่องบรรจุภัณฑ์ ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ลูกค้าสามารถสนใจสินค้าของเราได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะพาไปดูว่าบนกล่องบรรจุภัณฑ์ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย!

ข้อมูลสำคัญที่ควรมีบนกล่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล องค์กรรัฐและเอกชน

ตราสินค้า คือ ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสินค้า เพื่อภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ขาย ซึ่งการตั้งชื่อไม่ควรเกิน 4 พยางค์ ไม่ซ้ำกับคนอื่น โดดเด่น และจดจำได้ง่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อของสินค้าหรือบริการ ที่บอกว่าเป็นสินค้าประเภทไหน และควรตั้งชื่อสั้น ๆ เป็นชื่อที่ดึงดูด สะดุดหู และที่สำคัญชื่อต้องเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นด้วย

รายละเอียดสินค้า คือ ใช้บรรยายสรรพคุณของสินค้าที่ขาย หรือรายละเอียดสินค้า ในส่วนของรายละเอียดสินค้ายังมีส่วนอื่น ๆ อีกดังนี้

  • ขนาด และการบรรจุ เป็นตัวเลขที่บอกถึงปริมาณสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ว่ามีขนาดและปริมาณเท่าไหร่
  •  ข้อมูลทางโภชนาการ เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงชนิดสารอาหาร และปริมาณสารอาหาร โดยมีข้อมูลที่บังคับให้มีบนบรรจุภัณฑ์ เช่น ปริมาณพลังงานทั้งหมด โปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ เป็นต้น
  • คำเตือนหรือข้อควรระวังในการบริโภค เป็นคำเตือนที่มักจะพบในบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าประเภท เครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน เป็นต้น ซึ่งคำเตือนควรมีตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 ม.ม.
  • ชื่อผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เป็นการบอกถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริษัทผู้นำเข้าสินค้า ในส่วนของรายละเอียดควรมีที่ตั้งโรงงานผลิตหรือโรงงานที่นำเข้า เบอร์โทรติดต่อทางบริษัท เป็นต้น
  • วันผลิต และวันหมดอายุ เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ในการเลือกซื้อสินค้าก่อนและหลังจากที่ซื้อสินค้าว่าควรบริโภคก่อนวันไหน และหมดอายุวันที่เท่าไหร่ เพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้า
  • เครื่องหมาย อ.ย. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าได้ผ่านการพิจารณาด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การผลิต และการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
  • ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค เป็นรายละเอียดการติดต่อกับลูกค้าของผู้ผลิตหรือผู้ขาย โดยให้บริการข้อมูลต่าง ๆ กับลูกค้า และหากลูกค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถร้องเรียนสินค้า บริการหรือพนักงานได้

รหัสแท่ง คือ บาร์โค้ด (Barcode) ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในการซื้อ ขายสินค้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายในการคิดราคาสินค้า

สรุป

การที่สินค้าของคุณมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี สวยงาม และมีคุณภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าได้อีกด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจอยากพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ สยามพริ้นท์ ของเราให้บริการออกแบบ และผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท อีกทั้งเรายังมีเทคนิคหลังการพิมพ์ต่าง ๆ ให้ได้เลือกใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีพิมพ์แบบไม่มีขั้นต่ำ และผลิตจำนวนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ หากสั่งผลิตเยอะจะพิมพ์ในรูปแบบออฟเซ็ท และหากพิมพ์จำนวนน้อยจะพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เรารับประกันงานพิมพ์คุณภาพ และการบริการที่รวดเร็ว

เกี่ยวกับ SiamPrint

SiamPrint ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตสิ่งพิมพ์ ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะให้บริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การวางแผนการผลิตรับจัดทำต้นฉบับ แบบแยกสี ทำเพลท ทำปรู๊ฟ พิมพ์ออฟเซตทั้งระบบป้อนแผ่น และป้อนม้วน พับ เข้าเล่ม ไสกาว จนถึงสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปหรือตามแนวคิดแบบ one stop printing facility. โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้เป็นโรงพิมพ์ที่ลูกค้าไว้วางใจ

รูปภาพ: behance.net