ทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ของโลกฝั่งตะวันออก

การพิมพ์ของโลกฝั่งตะวันออก มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งโลกตะวันออก หมายถึง ทวีปเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งจุดกำเนิดของการพิมพ์เกิดขึ้นครั้งแรกราว ๆ ปี พ.ศ. 288 โดยชาวจีนเป็นชาติแรกที่คิดค้นการพิมพ์ได้สำเร็จ และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส (letterpress) ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้วิวัฒนาการทางการพิมพ์มาเรื่อย ๆ จนแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ของโลกฝั่งตะวันออก ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ถ้าพร้อมแล้ว ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

ประวัติศาสตร์การพิมพ์ของโลกฝั่งตะวันออก

ปี พ.ศ.288 ชาวจีนเป็นชาติแรกที่คิดค้นการพิมพ์ได้สำเร็จ โดยใช้การแกะสลักบนแผ่นหิน กระดูกสัตว์ และงาช้าง สำหรับใช้ประทับลงบนดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง

ปี พ.ศ.648 ชาวจีน ชื่อไซลั่น (Sai Lun) ได้คิดวิธีการทำกระดาษขึ้นจากเยื่อของพืช เช่น เยื่อจากต้นปอ ทำให้กระดาษได้กลายเป็นวัสดุสำคัญในการเขียน และพิมพ์

board.postjung.com

ปี พ.ศ.718 ชาวจีนได้แกะสลักวิชาความรู้ต่าง ๆ ไว้บนแผ่นหิน จึงได้เกิดการจำลองหรือคัดลอกต้นฉบับที่สลักไว้บนแผ่นหินด้วยวิธีพิมพ์แบบการลอกรูป (Stone rubbing) โดยการใช้กระดาษไปทาบบนแผ่นหินแล้วใช้ถ่านหรือสีถู ทำให้เกิดภาพหรือรูปบนแผ่นกระดาษ

ปี พ.ศ.943 ชาวจีนรู้จักนำเขม่าไฟมาทำเป็นหมึกดำแล้ว ต่อมาจึงได้ทำหมึกแท่งขึ้นใช้ โดยใช้เขม่าไฟเป็นเนื้อสี (Pingment) ผสมกาวเคี่ยวจากกระดูกสัตว์ หนังสัตว์ และเขาสัตว์ เป็นตัวยืด แล้วทำให้แข็งเป็นแท่ง ชาวจีนเรียกว่า บั๊ก เวลาใช้ก็เอาแท่งหมึกแตะน้ำแล้วฝนลงบนแผ่นหิน หมึกก็จะออกมาบนแผ่นหิน แล้วใช้พู่กันจุ่มหมึก และเขียน

ปี พ.ศ.1118 ชาวจีนได้เริ่มการพิมพ์ โดยใช้บล็อกไม้ (Woodblock printing) ซึ่งการแกะแม่พิมพ์บนแผ่นไม้ จะแกะเป็นตัวกลับ ส่วนที่ต้องจะต้องทับ เป็นส่วนที่นูนสูงขึ้นมา เมื่อเอาหมึกคลึงบนแม่พิมพ์ หมึกจะเกาะบนส่วนที่นูนสูงขึ้น และเมื่อเอากระดาษวางบนแม่พิมพ์ แล้วใช้แรงกด หมึกจะติดบนกระดาษ

en.wikipedia.org

ปี พ.ศ.1411 ชาวจีน ชื่อวางเชียะ (Wang Chieh) ได้พิมพ์หนังสือขึ้นเป็นเล่มแรก ชื่อว่า วัชรสูตร (Diamond Sutra) ซึ่งมีลักษณะเป็นม้วนยาว 16 ฟุต กว้าง 1 ฟุต พบในผนังถ้ำทุนวาง (Tunhuang) ของจีน ซึ่งในหนังสือมีระบุว่าพิมพ์เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ.1411 และหนังสือเล่มนี้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

en.wikipedia.org

ปี พ.ศ.1584-1592 ชาวจีน ชื่อไป่เช็ง (Pi Sheng) คิดวิธีที่จะนำแม่พิมพ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาเรียงใช้ได้อีก จึงทดลองเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นแท่งแล้วแกะเป็นตัวอักษรนูนตัวกลับ แล้วนำไปตากให้แห้งก่อนเผาไฟ แล้วเก็บไว้เป็นช่อง ๆ เมื่อต้องการจะใช้ตัวใดก็นำมาเรียงต่อกัน เมื่อใช้เสร็จก็นำเก็บไว้ยังช่องเดิม เพื่อสามารถนำมาใช้ใหม่ได้อีก

ปี พ.ศ.1933 ชาวเกาหลี เป็นชาติแรกที่คิดหล่อตัวพิมพ์ด้วยโลหะได้สำเร็จ โดยเบ้าหลอมทำด้วยดินทราย ตัวพิมพ์หล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ ซึ่งตัวเรียงโลหะนี้ยังใช้กันจนถึงปัจจุบัน แต่เปลี่ยนส่วนผสมของโลหะไป นับเป็นการพิมพ์แบบตัวเรียงด้วยโลหะเป็นครั้งแรก ซึ่งการหล่อตัวพิมพ์ได้แพร่หลายเข้าไป ประเทศจีน และญี่ปุ่น

วิวัฒนาการทางการพิมพ์ของโลกตะวันออก ได้เริ่มจากชาติจีนเป็นชาติแรกที่ได้บุกเบิกศาสตร์แขนงนี้ จนพัฒนามาเป็นการพิมพ์ที่เราสามารถใช้กันได้ในปัจจุบันนี้