ทำความรู้จักกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) คืออะไร สำคัญอย่างไร

Content 1200x628 ISBN 01 - ทำความรู้จักกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) คืออะไร สำคัญอย่างไร

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) 

เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง รวมไปถึงยังช่วยอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการค้นหาหนังสือ และยังช่วยควบคุมความถูกต้องของข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อหรือการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เมื่อกำหนดให้หนังสือใดไปแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีกโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ในการขอ ISBN สามารถขอรับได้จากหอสมุดแห่งชาติ

ISBN 01 728x485 - ทำความรู้จักกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) คืออะไร สำคัญอย่างไร

thaibarcodes.com

ตัวเลข ISBN 

ก่อนหน้าตัวเลข ISBN มีตัวเลขเพียง 10 หลัก ต่อมาได้เพิ่มเป็น 13 หลัก เพื่อให้เพียงพอต่อทรัพยากรหนังสือ จึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. เลข 3 หลักแรก (Prefix element) เป็นรหัสบาร์โค้ดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์
2. รหัสกลุ่มประเทศ (Registration group element)
3. รหัสสำนักพิมพ์ (Registrant element)
4. รหัสชื่อเรื่อง (Publication element) เป็นตัวเลขประจำสิ่งพิมพ์ที่ผลิตมาจากสำนักพิมพ์นั้น ๆ
5. เลขตรวจสอบ (Check digit) เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเลข 12 หลักแรก ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

ISBN 03 - ทำความรู้จักกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) คืออะไร สำคัญอย่างไร

สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN ได้

ประเภทสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป หรือวิดีทัศน์) แผนที่ สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์

ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน วิดีทัศน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา

ISBN 02 - ทำความรู้จักกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) คืออะไร สำคัญอย่างไร

sites.google.com

การขอรับเลข ISBN

1. ขอรับได้จากหอสมุดแห่งชาติ โดยสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี

  • ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  • ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175
  • ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th
  • ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือก และประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

2. ติดต่อขอใช้บริการ และสมัครด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ http://www.e-service.nlt.go.th
  2. เลือก สมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย หลังจากจากนั้นยืนยันด้วยอีเมล
  3. ทำการ Login และยื่นคำร้องขอสมัคร ก็จะได้ เลข ISBN ในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้หากท่านใดอยากทำหนังสือ สยามพริ้นท์ มีบริการพิมพ์หนังสือ ทุกแบบทุกประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ 1 เล่มก็สามารถพิมพ์ได้ เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมทีมกราฟิกที่จะช่วยออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ และเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว