กระดาษแบบไหนที่เหมาะกับงานพิมพ์โบรชัวร์

งานพิมพ์โบรชัวร์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจการบริการต่าง ๆ ซึ่งในโบรชัวร์จะมีข้อมูลหรือข่าวสารและภาพประกอบที่เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ เพื่อมุ่งเน้นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้งานพิมพ์โบรชัวนั้น นอกจากการออกแบบ และใส่ข้อมูล รูปภาพให้น่าสนใจแล้ว แต่การเลือกใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก็จะยิ่งทำให้งานพิมพ์โบรชัวร์ออกมาสวยงาม ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดู กระดาษแบบไหนที่เหมาะกับงานพิมพ์โบรชัวร์ จะมีกระดาษแบบไหนบ้าง ไปดูกันเลย !

กระดาษที่เหมาะกับงานพิมพ์โบรชัวร์ คือ กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีผิวเรียบ เนื้อแน่น ทั้งนี้กระดาษอาร์ตก็มีหลายแบบ แต่ละแบบก็มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

กระดาษอาร์ตมัน

มีความหนาตั้งแต่ 85 แกรม –  160 แกรม และมีลักษณะมันเงา เนื้อเรียบ เคลือบเงาได้ดี สามารถพิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง

กระดาษอาร์ตด้าน

มีความหนาตั้งแต่ 85 แกรม –  160 แกรม และมีลักษณะให้ความหรูหรา เนื้อเรียบแต่ไม่มัน ทำให้เมื่อพิมพ์งานออกมาแล้วสีจะดูซีดลงเล็กน้อย

กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า

มีความหนาเริ่มต้นตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับการพิมพ์โปสการ์ด โปสเตอร์ ปกหนังสือ และงานพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องการความหนา

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า

มีความหนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป ซึ่งกระดาษชนิดนี้จะเหมาะกับการพิมพ์ปกหนังสือ โปสเตอร์ โปสการ์ด กล่องบรรจุภัณฑ์ หรืองานพิมพ์อื่น ๆ ที่มีแค่หน้าเดียว