ออกแบบภาพสำหรับพิมพ์ ทำไมสีในจอคอมกับสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกัน

CT10 0020 - ออกแบบภาพสำหรับพิมพ์ ทำไมสีในจอคอมกับสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกัน

ในการทำงานพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง อาจจะเกิดปัญหาพิมพ์งานแล้วสีเพี้ยน สีไม่ตรง สีไม่เหมือนกับหน้าจอ เนื่องจากเราไม่สามารถนำสีของหน้าจอไปเทียบกับงานพิมพ์ได้ เพราะหน้าจอต่าง ๆ จะมีแสงสว่างในตัวทำให้สีดูสดใส โดดเด่น แต่งานพิมพ์เป็นกระดาษไม่มีแสงออกมาในตัวสีจึงไม่เหมือนกัน แต่เหตุผลหลักที่ทำให้สีเพี้ยนคือ ระบบสี RGB และ CMYK ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับระบบสีทั้ง 2  และจะพาไปหาคำตอบที่ว่าทำไมสีในจอคอมกับสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกัน

ทำไมสีในจอคอมกับสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกัน

RGB

RBG 485x485 - ออกแบบภาพสำหรับพิมพ์ ทำไมสีในจอคอมกับสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกัน
แม่สีทางแสง โดย RGB ย่อมากจาก RED, GREEN, BLUE (แดง, เขียว, น้ำเงิน) เป็นระบบสีของหน้าจอชนิดต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ โทรทัศน์  และเมื่อนำสีเหล่านี้มาผสมผสานกัน ทำให้เกิดสีต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี ซึ่งมีขอบเขตของสีค่อนข้างใหญ่ และใกล้เคียงกับสีที่ตาเรามองเห็นปกติ โดยโหมดสี RGB งานที่เหมาะ คืองานที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอ เช่น งานออกแบบ เว็บไซต์ สื่อโฆษณาออนไลน์หรืออีเมลทางการตลาด

CMYK

CMYK 485x485 - ออกแบบภาพสำหรับพิมพ์ ทำไมสีในจอคอมกับสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกัน
แม่สีทางการพิมพ์ โดย CMYK ย่อมาจาก CYAN, MAGENTA, YELLOW, KEY (ฟ้าอมเขียว, แดงอมม่วง, เหลือง, ดำ) เป็นชื่อสีที่นำมาใช้ในการผสมสีทั้ง 4 สี และจะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี เพื่อนำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ  ทั้งนี้ค่าสีของ CMYK จะตัดค่าสีที่ตาเรามองไม่เห็น หรือไม่สามารถแยกแยะออกถึงความใกล้เคียงกันมาเกินไปได้ โดยโหมดสี CMYK เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ป้ายไวนิลต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือ พิมพ์นิตยสาร นามบัตร ใบปลิว โบรชัวร์ ฯลฯ

ทำไมสีไม่เหมือนกัน ?

นั่นเพราะอยู่ที่การเลือกโหมดสี ถ้าเป็นสีที่ต้องพิมพ์ออกมา ไม่ว่าจะพิมพ์ในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องใช้ค่าสีของ CMYK แต่ถ้าต้องการสีที่แสดงผลทางหน้าจอก็จะเลือกใช้ RGB เท่านั้น แต่เมื่อสั่งพิมพ์ไฟล์งานที่ตั้งค่าสีเป็นโหมด RGB และสั่งพิมพ์ด้วยระบบสี CMYK สีที่ได้จะเพี้ยนไปจากต้นฉบับ จะเพี้ยนมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก ดังนั้นหากต้องการที่ออกแบบงานพิมพ์ ที่ต้องควบคุมคุณภาพของสี ก็ให้ทำไฟล์งานเป็นระบบ CMYK จะปลอดภัยที่สุด และผู้ที่ใช้โหมดสีควรจะทำความเข้าใจของงาน เพื่อให้งานที่ออกมาจะได้ค่าสีที่ตรงกับความต้องการ

รูปภาพ : pinterest.com