หมึกถั่วเหลือง (Soy ink) หมึกพิมพ์ที่ไม่มีสารพิษ รักษ์โลก

หมึกถั่วเหลือง (Soy ink) คือ

หมึกถั่วเหลือง (Soy ink) หรือเรียกอีกชื่อว่า หมึกพิมพ์รักษ์โลก ซึ่งหมึกพิมพ์มีลักษณะคล้ายกับหมึกพิมพ์ทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่เปลี่ยนส่วนประกอบของหมึกพิมพ์ ซึ่งหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบแทนน้ำมันปิโตรเลียม โดยน้ำมันถั่วเหลืองที่นำมาใช้ไม่มีสารพิษ และเป็นชนิดเดียวกับน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร และหมึกพิมพ์ถั่วเหลืองสามารถใช้งานกับการพิมพ์ระบบ offset ได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นให้หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น หมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ หมึกพิมพ์ระบบ offset แบบป้อนแผ่น ฯลฯ

นอกจากนี้น้ำมันถั่วเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ ช่วยให้สารสีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาได้ง่ายทั่วโลก ซึ่งหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบที่มีส่วนผสมของสารระเหยต่ำ (VOCs) จึงช่วยให้มลพิษทางอากาศที่สูดดมเข้าไปลดน้อยลง ทั้งนี้หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองยังช่วยให้นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะทำได้ง่ายขึ้นในกระบวนการแยกหมึกออกจากสิ่งพิมพ์ โดยหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง นิยมนำมาใช้พิมพ์งานต่าง ๆ เช่น พิมพ์กระดาษรองจาน กระดาษรองแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

จุดเด่นของหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมึกมีสีสันสดใส และมีความเข้มสูง แถมยังช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องพิมพ์ และต้านทานการเสียดสีได้ดี อีกทั้งยังมีผิวมันสูง ให้ความคมชัดกว่าหมึกพิมพ์ทั่วไป นอกจากนี้หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง สามารถประหยัดหมึกในการพิมพ์ระยะยาว และกระดาษที่ใช้พิมพ์สามารถนำมา recycle ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงยังสามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ และสามารถสัมผัสอาหารได้อีกด้วย

รูปภาพ : freepik.com และ pinterest.com