ชวนรู้จักขนาดมาตรฐานของกระดาษ เพื่อความสวยงามของงานพิมพ์

ชวนรู้จักขนาดมาตรฐานของกระดาษ

ขนาดกระดาษที่เรามักจะเห็นได้ทั่วไปในงานพิมพ์ คือ กระดาษขนาด A4 ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากงานพิมพ์แต่ละประเภท ก็จำเป็นจะต้องเลือกใช้กระดาษที่มีขนาดเหมาะสมกับงานพิมพ์นั้น ๆ เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการประหยัดกระดาษ เพราะเมื่อเลือกได้ถูกต้อง ก็จะไม่มีกระดาษเหลือทิ้ง ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าขนาดมาตรฐานของกระดาษ มีกี่แบบกี่ขนาด แล้วแต่ละขนาดนั้นเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

ขนาดกระดาษ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

กระดาษชนิด A

เป็นกระดาษที่หลายคนคุ้นเคย และถูกใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะขนาด A4 ซึ่งมีขนาด 210 × 297 มิลลิเมตร เป็นขนาดที่นิยมนำมาใช้กับงานพิมพ์หลายประเภท เช่น กระดาษหัวจดหมาย หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ

กระดาษชนิด B

กระดาษชนิดนี้เป็นขนาดที่คุ้นเคยกันน้อยกว่ากระดาษชุด A แต่ก็สามารถนำไปใช้แทนขนาดกระดาษชนิด A ได้ และยังนิยมใช้กันในสายงานดีไซน์หรืองานพิมพ์ เช่น ใบปิดโฆษณา ป้ายประกาศ โปสเตอร์ หนังสือ พาสปอร์ต และซองเอกสาร ฯลฯ

กระดาษชนิด C

กระดาษชนิดนี้มีไว้ใช้กำหนดขนาดของซองใส่เอกสาร ที่เลขเดียวกัน ซึ่งกระดาษชนิด C จะใหญ่กว่าขนาดกระดาษชนิด A แต่จะเล็กกว่าขนาดกระดาษชนิด B โดยกระดาษจดหมายขนาด A4 จะสามารถใส่ลงในซองขนาด C4 ได้ และซองขนาด C4 ก็จะสามารถใส่ลงในซองขนาด B4 ได้พอดี

 

ทั้งหมดนี้ก็คือขนาดมาตรฐานของกระดาษแต่ละชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ในการกำหนดขนาดมาตรฐานของกระดาษให้เป็นสากล ก็เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และการสื่อสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกระดาษทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศอีกด้วย